Επιλογές από διάφορα projects

Περιοχή --
Εργοδότης --
Έκταση --

01.

Έργο: Συγκρότημα με Maisonettes στη Νεα Ερυθραία.

Εργοδότης: Αθωνική Τεχνική Α.Ε..

Μελέτη – Κατασκευή – Συντήρηση

Λεπτομέρεια κατασκευής

02.

Έργο: Συγκρότημα διαμερισμάτων στη Ραφήνα.

Εργοδότης: Αθωνική Τεχνική Α.Ε..

Μελέτη – Κατασκευή – Συντήρηση

Λεπτομέρεια κατασκευής

03.

Έργο: Συγκρότημα επαγγελματικών χώρων & γραφείων στο Μαρούσι.

Εργοδότης: Ιωνία Α.Ε..

Μελέτη – Κατασκευή – Συντήρηση

Λεπτομέρεια κατασκευής

04.

Έργο: Συγκρότημα επαγγελματικών χώρων & γραφείων στο Μαρούσι.

Εργοδότης: Ιωνία Α.Ε..

Μελέτη – Κατασκευή – Συντήρηση

Λεπτομέρεια κατασκευής