Υπηρεσίες

Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου & Κηποτεχνίας
Μελέτη | Κατασκευή | Συντήρηση | Συμβουλευτική

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;

Μελέτη

 • Master planning
 • Αρχιτεκτονική τοπίου
 • Αστικός σχεδιασμός (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, αναπλάσεις δρόμων κ.α.)
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός: μικροκλιματική υποστήριξη βιοκλιματικών (και μη) κτηρίων με βέλτιστη χωροθέτηση ενδεδειγμένου φυτικού υλικού
 • Κηποτεχνικά έργα
 • Σχέδια φύτευσης
 • Αυτοματοποιημένα δίκτυα άρδευσης

Κατασκευή

 • Κατασκευές & ανακατασκευές κήπων
 • Εφαρμογές χλοοταπήτων (κατασκευές & ανακατασκευές)
 • Αυτοματοποιημένα δίκτυα άρδευσης
 • Πράσινες στέγες & πράσινοι τοίχοι
  (Green Roofs & Vertical Gardens)
 • Άνυδροι κήποι (xeriscaping)
 • Ειδικές κηποτεχνικές κατασκευές (stone gardens,
  βραχόκηποι, υδρόκηποι κ.α.)
 • Ειδικές κατασκευές & εφαρμογές εξωτερικών χώρων
  (δάπεδα, custom made καθιστικά, bbqs κ.α.)
 • Χλοοτάπητες (συντηρήσεις / επισπορές / ανακατασκευές)
 • Κήποι & χώροι πρασίνου (συντήρηση & ανακατασκευή)
 • Βιολογική και Ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών
  & ασθενειών (BPC & IPM) φυτικού υλικού
  χώρων πρασίνου (Ειδικές εφαρμογές)
 • Ειδικά κλαδέματα (υψηλά δένδρα, topiary κ.α.)
 • Αυτοματοποιημένα δίκτυα άρδευσης (συντήρηση & αναβάθμιση)
 • Ειδικές εφαρμογές συστημάτων παρακολούθησης
  μικροκλίματος & αυτοματισμών άρδευσης χώρων πρασίνου

Συμβουλευτική

 • Παροχή συμβουλών σε θέματα διαμόρφωσης
  ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων πρασίνου
 • Επίβλεψη εκτέλεσης έργων που εμπνευστήκαμε
  και σχεδιάσαμε στην Topos Renovation (ή και όχι)
  τόσο για ιδιώτες (B2C) όσο και για επαγγελματίες έργων πρασίνου (B2B)
 • Σύνταξη και επίβλεψη προγραμμάτων συντήρησης  
  και διαχείρισης χώρων πράσινου (B2C & B2B)
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα μηχανικής
  και αυτοματισμών δικτύων άρδευσης

Χλοοτάπητες... το μεράκι μας!

Χλοοτάπητες γρασιδιών και όχι αγριόχορτων... σαν γρασίδι!
Απόλυτη εξειδίκευση, απόλυτη αφοσίωση, ... απόλυτο αποτέλεσμα!
 • Άριστη πρώτη εγκατάσταση χλοοτάπητα και μακροχρόνια βιωσιμότητα και ευρωστία  του με εφαρμογή του ενδεδειγμένου προγράμματος συντήρησης.
 • Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων Βιολογικής (BPC) ή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IPM) εχθρών και ασθενειών χλοοταπήτων.
 • Ειδικές εργασίες ανακατασκευής και επισποράς χλοοταπήτων.
 • Βέλτιστη επιλογή πολλαπλασιαστικού υλικού· είδος, ποικιλία ή μίγματα σπόρων γρασιδιών ή ρολών έτοιμου χλοοτάπητα, ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε έργου.
 • Εξειδικευμένα προγράμματα συντήρησης για κάθε project.

Μεσογειακός κήπος!

Χρώματα και αρώματα... βιώστε τη συναρπαστική εμπειρία!
 • Φέρνουμε την ελληνική-μεσογειακή φύση μέσα στον κήπο σας. Εξωστρεφής σχεδιασμός και αρμονική ένταξη των χώρων που σχεδιάζουμε και δημιουργούμε στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον.
 • Σχεδιασμός τοπίου χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης (low maintenance) με στόχο την εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια του χρήστη.