Αρχιτεκτονική Τοπίου & Κατασκευή Κήπου, Αθήνα | Επικοινωνία

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Topos Renovation
 

Το ιδιωτικό σας απόρρητο είναι σημαντικό για μας και γνωρίζουμε ότι σας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας στοιχεία. Καταβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε την προστασία των στοιχείων σας που περιέρχονται στην κατοχή μας, ώστε να διατηρούνται ασφαλή και εμπιστευτικά, και να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας τα εμπιστεύεστε όταν μας τα παρέχετε.

 

Προσωπικά Στοιχεία & Σκοπός Χρήσης τους

Συλλέγουμε ΜΟΝΟ τα προσωπικά στοιχεία που εσείς μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε μας για οποιονδήποτε λόγο, ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του ιστοχώρου μας (www.toposrenovation.com), ή μέσω της επαγγελματικής σελίδας μας στο Facebook (@toposrenonation) και είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή και κατόπιν αιτήματός σας να σας παράσχουμε ένα αντίγραφο με τα προσωπικά στοιχεία σας που διατηρούμε και διαχειριζόμαστε. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε περισσότερα στοιχεία εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε πρόσθετες υπηρεσίες ή πληροφορίες. H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του ιστοχώρου καθορίζονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και από τους παρόντες όρους.

Τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους εξής σκοπούς:

  • Παροχή πληροφοριών, προσφορών ή υπηρεσιών που μας ζητάτε.
  • Βελτίωση και προσαρμογή του περιεχομένου του ιστοχώρου σύμφωνα με τις διαμορφούμενες τάσεις προτιμήσεων των χρηστών.
  • Ειδοποίηση χρηστών για ενημερώσεις του ιστοτόπου ή/και της λειτουργίας της Topos Renovation (newsletters κ.α.).
  • Υποστήριξη σε θέματα πρόσληψης προσωπικού.

Για τους παραπάνω σκοπούς δε ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από εμάς. Ωστόσο, διατηρεί πάντα το δικαίωμα να υπαναχωρήσει στη διαχείριση των προσωπικών στοιχείων του ή και να ζητήσει τη διαγραφή τους από τα αρχεία μας, κατόπιν έγγραφης (έντυπης ή ηλεκτρονικής) ενημέρωσής μας. Δεν γίνεται καμία επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων με τρόπο ασύμβατο με τους παραπάνω σκοπούς. Τα στοιχεία αποθηκεύονται με ασφάλεια μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

 

Δημοσιοποίηση & Προστασία Προσωπικών Στοιχείων

Δεν θα γνωστοποιήσουμε τα δικά σας προσωπικά στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός των στελεχών/υπαλλήλων της Topos Renovation, χωρίς τη δική σας συγκατάθεση. Προστατεύουμε τα στοιχεία σας δεσμεύοντας συμβατικά, για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους, τους υπαλλήλους μας και τους συνεργάτες μας (πχ τεχνικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, e-marketers κ.α.) που έχουν πρόσβαση σ’ αυτά. Ως εκ τούτου, δεν θα δώσουμε, πωλήσουμε, ανταλλάξουμε ή διαμοιράσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας με τρίτους για σκοπούς διαφήμισης ή μάρκετινγκ.

Λαμβάνουμε τεχνολογικά μέτρα προστασίας, πολιτικές ασφαλείας και άλλα μέτρα για να προστατέψουμε τα δεδομένα που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κατάχρηση, τροποποίηση και παράνομη ή τυχαία καταστροφή ή απώλεια.

 

Τροποποίηση της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου μας

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας θα δημοσιευτούν εδώ και εάν απαιτηθεί η συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε περίσταση θα την ζητήσουμε εκ των προτέρων.